Přeskočit na obsah

Příjímání do 1. ročníku základní školy

školní rok 2024/2025

Ohledně zapsání Vašeho dítěte nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, abychom naplánovali
schůzku v naší škole, kde Vám sdělíme podrobnosti k zápisu do 1. ročníku.

V případě Vašeho zájmu Vám zašleme tiskopis Přihlášky do 1. ročníku ZŠ Carlsbad Montessori School.

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí (přihlášku) je potřeba doručit nejpozději dne 17. 4. 2024
vedení školy
jedním z následujících způsobů:

  • Elektronicky podepsaným e-mailem,
  • datovou schránkou školy: t3jzc2t,
  • poštou na adresu sídla školy: Československé armády 507, Loket 357 33,
  • osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. +420 608 583 308

Právní úprava

Zápis k základnímu vzdělávání se bude konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis k základnímu vzdělávání je správním řízením (§ 165 odst. 2 písm. e) školského zákona), tedy výkonem
veřejné moci. Správní řízení je vedeno zásadou legality (srov. § 2 správního řádu, čl. 2 odst. 3 Ústavy České
republiky).

Účastníkem správního řízení je pouze dítě přijímané ke vzdělávání. Zákonný zástupce vystupuje pouze v roli
zástupce v řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2016, č. j. 4 As 280/2015-36).

Odvolacím orgánem je krajský úřad.

Zapis do 1. rocniku CMS

Rozhodnutí o přijetí