Přeskočit na obsah

NAŠE MISE

Zavazujeme se pomáhat každému dítěti na jeho cestě k dosažení jeho plného potenciálu a poskytovat dynamické a inspirativní učební prostředí, které podporuje sebedůvěru, odpovědnost a celoživotní lásku k učení.

NAŠE VIZE 

Prostřednictvím pozorné péče o rozvoj každého studenta se budeme snažit pomáhat vytvářet nezávislé, empatické a respektující mladé občany světa.

NAŠE ŠKOLA

Kontaktujte nás kdykoli během školního roku a domluvte si návštěvu školy. Během rozhovoru sladíme naše vzájemná očekávání, zjistíme, zda je Carlsbad Montessori School tou správnou volbou a budeme mít možnost se poznat. Formální zápis na následující školní rok se koná vždy během dubna. V současné době přijímáme děti od 6 do 12 let.

Školní den začíná v 8:00 hodin. Děti tráví každý den před obědem 60 minut venku v přírodě. Zdravé obědové menu, které zajišťuje externí stravovací firma, se každý týden obměňuje. Péče před a po výuce je k dispozici od 7 do 17 hodin.

Školné v základní škole

Školné na školní rok 2023/2024 bylo stanoveno na 76 000Kč

Díky stipendiím nadačního fondu Flaminia poskytujeme nadstandardní vzdělání i studentům školy, jejichž rodiče nemohou z prokazatelných důvodů platit školné v plné výši.

Ve školním roce 2022/2023 přispěla nadace Flaminia stipendijním programem na podporu jednoho žáka.

  • Carlsbad Montessori School nabízí slevu na školném pro studenty a rodiče za mimořádný přínos komunitě školy.
  • Pro školní rok 2023/2024 nabízíme slevu za doporučení dalšího žáka základní školy ve 3.-5. ročníku.
  • Sleva 10 % na školné při přihlášení sourozenců.

Carlsbad Montessori School splňuje všechny požadavky českého vzdělávacího systému a je schválená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro další informace nás kontaktujte ještě dnes.

2023 Školní řád

2023 ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Carlsbad Montessori School